Rapport concurrentiepositie Zaventem

  Vlaamse Regering
  Rapport concurrentiepositie luchthaven Zaventem versus luchthavens Charleroi en Luik

  In de schoot van de Vlaamse Luchthavencommissie (VLC) werd een Taskforce opgericht om de concurrentiepositie te onderzoeken van de luchthaven van Zaventem ten opzichte van de luchthavens Charleroi en Luik.

  Met dit Rapport tracht de VLC verduidelijking te geven en een voorstel van actieplan over te maken aan de Vlaamse Regering om de huidige toestand te verbeteren.

  Er is sprake van een vertekende concurrentiepositie tussen de verschillende grote luchthavens in België wegens o.a. een:

  • ongelijk speelveld tussen de luchthavens van Zaventem enerzijds en Charleroi en Luik anderzijds;
  • gebrek aan een stabiel en rechtszeker exploitatiekader voor de luchthaven van Zaventem.

  In het rapport worden twaalf concrete actiepunten opgesomd die de vertekende concurrentiepositie kunnen rechttrekken.