Advies over de strategische visie Zaventem 2025

    Advies over de strategische visie Zaventem 2025

    De Vlaamse Luchthavencommissie (VLC) ondersteunt de integrale aanpak en adviseert positief over het beleidsactieprogramma van de Vlaamse Regering. Dit programma geeft een verdere invulling aan de Strategische Visie op de ontwikkeling van de nationale luchthaven en de regio. De realisatie van een stabiel en rechtszeker exploitatiekader blijft de kritische succesfactor. De commissie verwacht dat het engagement van de Regering t.a.v. het volledige START-project ook in de toekomst even groot blijft. Er is daadkracht nodig op het domein van milieu en ruimtelijke ordening en er is nood aan een specifieke arbeidsmarktstrategie voor de luchthavenregio.