Advies concessieovereenkomsten

  Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
  Hilde Crevits
  Advies Aangaande concessies van openbare dienst voor de commerciële uitbating van de luchthavens van Oostende-Brugge en Antwerpen

  Op 4 juli 2013 werd de Vlaamse Luchthavencommissie om advies gevraagd over de ontwerpconcessieovereenkomsten die zullen afgesloten worden met de luchthavenexploitatiemaatschappij voor de luchthavens van Oostende-Brugge en Antwerpen.

  Met deze concessieovereenkomsten voert de Vlaamse overheid deels het "decreet betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem" van 10 juli 2008 (Belgisch Staatsblad van 22 oktober 2008) uit. Hieraan werd met het decreet van 8 mei 2009 de luchthaven van Antwerpen toegevoegd.

  Als adviesorgaan voor het Vlaamse luchthavenbeleid heeft de VLC in het recente verleden aangedrongen op het ondersteunen van de strategische en economische rol van de regionale luchthavens.

  Hoewel de standpunten tussen de leden in dit dossier vaak en sterk uiteenlopen wordt in dit advies een consensus bereikt over bepaalde elementen van de concessieovereenkomst, die een bijdrage kunnen betekenen voor de versterking van het economisch belang van de regionale luchthavens.

  Over dit advies werd consensus bereikt na overleg op de VLC van 4 juli en na een schriftelijke procedure. 

  Thema's en trefwoorden