Aanbeveling Rechtszeker en stabiel kader

In de schoot van de Vlaamse Luchthavencommissie werd in november 2011 een Task Force opgericht om de concurrentiepositie te onderzoeken van de luchthaven van Zaventem ten opzichte van de luchthavens Charleroi en Luik.

De werkzaamheden van deze Task Force resulteerden in het Rapport 'Concurrentiepositie luchthaven Zaventem versus luchthavens Charleroi en Luik', dat aan de leden van de Vlaamse Regering werd overgemaakt.

De Task Force heeft haar werkzaamheden verdergezet en enkele aandachtspunten uit het Rapport verfijnd tot bijkomende aanbevelingen.

Op de plenaire vergadering van 10 januari 2013 werd een aanbeveling m.b.t. rechtszeker en stabiel kader goedgekeurd.