Home

Zoeken op deze website?

De Vlaamse Luchthavencommissie (VLC) is het platform voor structureel overleg en advies over het Vlaamse luchtvaart- en luchthavenbeleid. De VLC draagt bij tot de voorbereiding van het luchthavenbeleid in Vlaanderen vanuit een sociaaleconomische invalshoek, die rekening houdt met de draagkracht van de omliggende regio en de principes van geïntegreerde benadering. Lees meer over ons
De VLC is recent niet meer samengekomen