Advies decreet preventie gewelddadige radicalisering

geen inhoudelijk advies
advies op vraag
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen
Bart Somers